NSH 400

Beskrivning:

Ismaskin för tillverkning av 2 mm flakes som är det bästa vid blandning i snabbhack vid korvtillverkning. NSH 400 är tillverkad helt i rostfritt och med en teknologi där trumman är fast monterad och avskraparen är rörlig och läckage vid trumman har eliminerats, NSH 400 levereras utan islåda.

Funktioner:

 • Flakemaskin med en daglig produktion på ca. 130 kg is på 24 timmar
 • Komplett maskin med förångare och kylenhet
 • Istemperatur ca. minus 8 ° C
 • Tjocklek på flakes ca. 2 mm

Standardutrustning:

 • Komplett maskin med integrerat, luftkylt kylaggregat
 • NOCK NSH-principen med stationär frysskiva (förångarskiva)
 • NYTT: köldmedium R449A
 • Automatisk avstängning när behållare är full
 • Rostfritt stålhölje

Alternativ:

 • Behållare för is, NEV 100 med kapacitet ca. 100 kg isflakes , rostfritt stål, isolerat, stort lock för att ta ut isen, tätsvetsad botten med ¾” dränering
 • Underram för placering av E3- eller E2-behållare

Ladda ner broschyr NSH 400.pdf