Vårt samvete är din bästa garanti

Privacy Policy

Privacy Policy

Allt innehåll på Promax Nordic AB:s webbplatser är upphovsrättsskyddade av såväl svenska som internationella lagar. Du har rätt att länka till material och bilder på Promax Nordic AB:s webbplatser. Vill du däremot använda bilder, texter eller dylikt är du välkommen att kontakta oss. De varumärken och produkttexter som finns på Promax Nordic AB:s webbplatser tillhör respektive tillverkare/leverantör och är upphovsrättskyddade och varumärkesskyddade av respektive ägare

Lagring personlig data
I huvudsakligt syfte är för att det ska gå snabbare för dig som kontaktar oss via kontaktsidan. Vi samlar in information om dig som du direkt eller indirekt lämnat när du kontaktar oss personligen eller använder våra webbtjänster/formulär där du lämnar personuppgifter.

Vi sparar persondata endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden enlig avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Cookies
I huvudsakligt syfte att förbättra upplevelsen för besökarna till webbplatsen samlas löpande in information om besökarna till webbplatsen. Denna insamlig sker av data sker genom av så kallad cookies eller web beacons (trafikanalysbilder). Genom analys av insamlad data erhålls möjlighet att såväl förbättra det redaktionella innehåller som att erbjuda mer relevanta och anpassade produkter från våra leverantörer.

De verktyg som för tillfället används utgörs av Webstat, Google Analytics samt Google Adsense vilka samtliga använder sig av cookies. Därutöver kan servrar, mjukvaror och liknande som används i IT-miljön där webbplatsen är driftsatt automatisk samla in i information om besökare som lagras i loggfilter.

Du kan i din webbläsare göra olika typer av inställning som gör att du inte tar emot cookies. Läs hjälptexten till din webbläsare för information om hur du gör detta. Väljer du att inte ta emot cookies kan det dock påverka hur webbplatsen fungerar i din webbläsare.

Vid frågor och funderingar kring detta så är du välkommen att kontakta oss.