Handdesinfektionsstation HS

Beskrivning:

NIEROS® Handdesinfektion HS möjliggör snabb och enkel handdesinfektion när man går in i produktionsområdet. Den kan användas antingen endast för handdesinficering eller för handtvätt, eller kombination av båda.

Maskinen kan användas som en fristående enhet eller i kombination med någon annan NIEROS® hygienstation eller vändkorspassage.

Specifikationer:

 • Belyst desinficeringskammare
 • Gummiskydd runt kammaröppningar
 • Rostfria dysor för applicering av tvål och desinficeringsmedel
 • Kemförvaringsbehållare i enheten
 • Automatisk dosering av desinficeringsmedel
 • Rostfritt utförande
 • Hygienisk design med blästrad ytfinish

Modeller:

 • Modell HS D: Desinfektionsmedel
 • Modell HS S: Tvål
 • Modell HS W: Tvålbehållare med handtvätt
 • Modell HS WD: Tvål- och desinficeringsbehållare med handtvätt