Handhygiensluss HDK

Beskrivning:

NIEROS® Handhygiensluss med vändkors HDK garanterar fullständig handrengöring av personalen före inpassering till produktionsutrymme. Genom att ge automatisk dos av tvål och desinfektionsmedel, först efter att man placerat båda händerna i maskinen, garanteras tillräcklig och total handrengöring. Vändkorset frigörs först efter att rengöringsproceduren är avslutad.

Specifikationer:

 • Belyst desinficeringskammare
 • Gummiskydd runt kammaröppningar
 • Rostfria dysor för applicering av tvål och desinficeringsmedel
 • Passagekontroll med vändkors
 • Kemförvaringsbehållare i enheten
 • Automatisk dosering av desinficeringsmedel
 • Rostfritt utförande
 • Höger eller vänster utförande
 • Hygienisk design med blästrad ytfinish

Modeller:

Finns i två modeller (golvmonterad eller väggmonterad) och två rengöringsmedel (tvål, desinfektionsmedel):

 • Modell HDK DF: Golvmonterad, desinfektionsmedel
 • Modell HDK SF: Golvmonterad, tvål
 • Modell HDK DP: Väggmonterad, desinfektionsmedel
 • Modell HDK SP: Väggmonterad, tvål

Ladda ner broschyr Handhygiensluss HDK.pdf