Sensorkran, beröringsfri TS

Beskrivning:

NIEROS® kran TS med integrerad sensor är en perfekt lösning för att hålla vattenförbrukningen till ett minimum eftersom sensorerna aktiverar kranen endast när de upptäcker användarens händer framför kranen.