Vändkorspassage DK

Beskrivning:

Med en mängd olika in- och utgångsfunktioner är NIEROS® vändkors DK en perfekt lösning för att säkerställa kontrollerad passage för personalen till produktionen eller annat begränsat område. Kompakt i design och tillverkad helt av rostfritt stål, garanteras lång hållbarhet.

Specifikationer:

  • Rostfritt utförande
  • Höger eller vänster utförande
  • Hygienisk design med blästrad ytfinish

Modeller:

Finns i två varianter (golvmonterad eller väggmonterad) och olika funktioner för in- och utpassering. In- och utpasserings-funktionerna styrs elektriskt, den kan alltid vara öppen eller alltid stängd.

  • Modell DK Wall-Mounted – Väggmonterad
  • Modell DK Floor-Mounted – Golvmonterad

Ladda ner broschyr Vändkorspassage DK.pdf