Bastramat 1500/1501 UF/TF/RR/FR

Beskrivning:

Bastramat 1500/1501 är ett allround rökskåp för producent med liten till medelstor livsmedelsproduktion.

Rökskåpet lämpar sig för kött, fisk, fågel mm.

Detta rökskåp är kompakt, utrymmesparande och helautomatiskt.

Vårt träflis-, sågspån-, friktionsrök- eller patenterad rökkondensatmetod kan användas för behandling och bearbetning av kött, korv, fjäderfä, fisk och ost.

De olika typerna av rök kan kombineras och där är ett val mellan kompakta rökgeneratorer i dörr (1501) eller separata rökgeneratorer (1500).

UF – Rökgenerator för spån

TF – Rökgenerator för flis

RR – Friktionrökgenerator

FR – BASTRA rökkondensatteknik

Snabba bearbetningstider, låga viktförluster och jämn produktionen.